Tussen de regering in Den Haag en je eigen gemeente staat de provincie. De provincie Drenthe heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Drenthe. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en vaarwegen. Daarnaast heeft de provincie bijvoorbeeld de verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater en het zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit. De indeling van de ruimte in de provincie, de locatie van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waarbij veel verschillende technische disciplines komen kijken. Een concreet voorbeeld hierbij is de verdubbeling van de N34.

De provincie Drenthe is als enige overheidsorganisatie Jet-Net bedrijf en organiseert jaarlijks de Girlsday.